Презентација пројекта“Утицај отпадних вода на квалитет реке Западне Мораве и приобаља“

STEM - У свету науке

Ученици и наставници наше школе имали су узбудљиво прво полугодиште, може се рећи да смо постали СТЕМ активна школска заједница.

На следећем линку можете преузети презентацију нашег пројекта – укратко где смо били и шта смо радили:

Pogledaj originalni članak

2. СТЕМ ПРОЈЕКАТ „ УТИЦАЈ ОТПАДНИХ ВОДА НА КВАЛИТЕТ РЕКЕ З.МОРАВЕ И ПРИОБАЉА“

STEM - У свету науке

 

Циљ пројекта је утврђивање утицаја који врше канализационе отпадне воде изливањем у реку Западну Мораву спровођењем хемијских и микробиолошких анализа воде и земљишта коришћењем СТЕМ мини лабораторије за теренска испитивања са посебним акцентом на практичну примену знања.

Опис проблема : град Чачак нема централно постројење за пречишћавање отпадних вода већ највећи део канализационих отпадних вода одлази директно у реку Западну Мораву. Један од изливних канала се налази у зеленом појасу града поред спортских терена, градских базена и купалишта који велики број грађана користи у току целе године.

У разговору са ученицима у вези са садржајем СТЕМ пакета за хемијска испитивања дошли смо на идеју да проверимо да ли канализационе воде мењају квалитет воде у реци и земљишта или река може самопречишћавањем да елиминише евентуално загађење.

На пројекту је учествовало 15 ученика и четири наставника : Биљана Ћировић, Анета Петровић, Драгица Арсовић и Љиљана Ћировић које су 24.11.2022. одржале уводно…

Pogledaj originalni članak 770 more words

ЧАЧАК – УРБАНО ОСТРВО ТОПЛОТЕ – презентација завршеног пројекта

STEM - У свету науке

Презентација завршеног пројекта

Са задовољством можемо рећи да је тим ученика и наставника наше школе успешно завршио пројекат и доказао постављену хипотезу!

Пројектне активности су нас забавиле, кроз пројектну наставу уживали смо заједно наставници и ученици, а приступ сваком проблему био је интердиспилинаран – путеве до решења проналазили смо употребом знања из математике, физике, географије и информатике.

На следећем линку можете преузети нашу презентацију пројекта:

Pogledaj originalni članak

Извештај са рада на првој етапи у пројекту „Чачак урбано острво топлоте“

STEM - У свету науке

Један од пројеката које су ученици и професори наше школе одабрали за рад у оквиру СТЕМ пројеката је „Чачак – урбано острво топлоте“. Идеја пројекта је да истражи и докаже температурне разлике између Чачка – градског насеља и сеоског насеља у околини, у овом случају села Слатине, које једино поред града има аутоматску метеоролошку станицу у нашој општини.

У првој фази рада ученици су склопили метеоролошке инструменте мини школске метеоролошке станице и истражили на интернету међународне метеоролошке ознаке, које су такође добили на картицама у оквиру пакета мини метеоролошке станице. У овој фази рада учествовало је више ученика из неколико одељења школе, као и профеоср географије Слађана Луковић.

Помоћна аутоматска метеоролошка станица у Слатини

( у категоризацији РХМЗ Србије)

Склапање школске мини метеоролошке станице

Истраживање и усвајање међународних метеоролошких ознака

Након овога професори и ученици (20 ученика) су се поделили у четири групе по пет ученика. Свакој групи припао…

Pogledaj originalni članak 502 more words

Пројекат „Откључавање СТЕМ-а’’

STEM - У свету науке

Са поносом можемо да кажемо да је Прехрамбено угоститељска школа је једна од 46 школа које учествују у пројекту

„Откључавање СТЕМ-а – Наставници и ученици за бољи ваздух’’који је део кровног пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха:

заједничко праћење квалитета ваздуха и воде,СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији“ који УНИЦЕФ реализује уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и амбасаде Краљевине Норвешке..

Шта је СТЕМ?

ТерминСТЕМје скраћеница за области

– Science/Наука
– Technology/Технологија
– Engineering/Инжењерство
– Mathematics/Математика

ДРУГИ ШКОЛСКИ СТЕМ ПРОЈЕКАТ

У четвртак, 24.11.2022. године (реализовано у кабинету број 46. у 14:00 часова), школски Тим за реализацију другог СТЕМ пројекта реализовао је уводна предавања како би ученици ушли у материју и били стимулирани за даље планране активности.
Можемо истаћи да је предавање било веома креативно интерактивно и динамично у смислу комуникације на реалцији ученик-наставник. За потребе овог предавања…

Pogledaj originalni članak 44 more words