Kodeks ponašanja nastavnika

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

17. јул 2014. у 10:21

1. Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни рад у школи.

 

2. Наставник је обавезан да на радно место дође 15 минута пре почетка часа.

 

3. Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене и да дежурство савесно обавља.

 

4. Обавеза наставника је да присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и тимова чији је члан.

 

5. Сваки наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи.

 

6. Наставник увек треба да има у виду да је узор и модел понашања за ученике.

 

7. Изостајање са посла се најави дан раније директору, да би се на време организовала настава.

 

8. Наставник поштује личност ученика, подржава га, саветује, усмерава.

 

9. Наставник на час одлази непосредно после звона.

 

10. Није дозвољено ученика избацити са часа или напустити исти.

 

11. На часу искључити мобилни телефон.

 

12. У школи је строго забрањено пушење.

 

13. Захтевамо од ученика одржавање чистоће учионица и ходника као и чување школског инвентара.

 

14. Облачимо се примерено установи у којој радимо. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, мајицама на бретеле, са великим деколтеима, у припијеној и провидној одећи…

 

15. Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна. Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем.

 

Izvor: https://www.facebook.com/notes/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/520715178030148

Advertisements

Kodeks za ponašanje učenika

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

17. јул 2014. у 10:25

1. Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.

 

2. У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе.

 

3. Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.

 

4. Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.

 

5. Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.

 

6. Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.

 

7. Ученик је дужан да у школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи…

 

8. Поштовање права других.

 

9. Ученик комуницира са вршњацима, наставницима, запосленима на адекватан начин са уважавањем (речи које свако воли: молим, хвала, извини, изволи).

 

10. Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.

 

11. Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.

 

12. Мобилни телефони, mp-3 плејери и сличне уређаје ученик искључује за време часа.

 

13. Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.

 

14. Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита…) у школу је одговорност ученика.

 

 

15. Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.

 

Izvor: https://www.facebook.com/notes/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/520715818030084