Autorska prava

Sve češće se u medijima spominje zaštita autorskih prava, naročito po pitanju muzike i filma, ali i fotografije, a naročito njihovom objavljivanju na internetu. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih učenici pokazuju veće interesovanje za ovu nastavnu jedinicu. O problemima vezanim za poštovanje autorskih prava i prava privatnosti diskutovaćemo na časovima. U nastavku možete pronaći jedan deo materijala vezanih za ovo važnu temu.

Teme za razmišljanje:

  •  Da li je s pravne strane gledano dozvoljeno koristiti pirate? A etičke?
  • Da li koristimo nelegalne primerke? I ako da, zašto?
  • Ako kršimo zakon, jesmo li mi svi kriminalci?
  • Šta bi bilo kada ne bismo bili u mogućnosti da pristupimo nekim filmovima, serijama i muzici sve dok neko ne otkupi prava za prikazivanje u našoj zemlji?
  • Da li ima dobrih strana piraterije?
  • Šta je to opšte znanje?
  • Da li slobodno za korišćenje tj. free ipak podrazumeva neke uslove?
  • Da li je moguć jednostavan i legalan pristup digitalnim proizvodima?
  • Da li je moguće izbalansirati ove dve krajnosti: omogućiti da se opšte znanje širi (jer što ga je više, više će i novih ideja i proizvoda biti) i sa druge strane vrednovati i naplatiti autorski rad?

S obzirom da je internet primarni izvor informacija, audio i video materijala, pitanje koje se nameće je „Kako koristiti materijale sa interneta a da ne povredimo autorska prava?“. Ova tema pokreće niz pitanja, na koja nećete pronaći sve odgovore u okviru jednog članka na blogu ili u novinama. Korisno i zanimljivo je znati kako otkriti poreklo bilo koje fotografije na internetu.

Poštovanje autorskih prava na Internetu i prava privatnosti

Brzom širenju Interneta doprineli su, između ostalog, otvaranje mreže za javni pristup, jednostavnost postavljanja sadržaja i lako pronalaženje i pristup najraznovrsnijim informacijama.

Pojam autorskog prava* (Izvor: sr.wikipedia.org)

Kao i na bilo kom drugom mediju, najveći broj sadržaja na Internetu podleže autorskim pravima. Pre preuzimanja, izmene i prezentacije nekog autorskog dela, u bilo koje svrhe i na bilo kom mediju, trebalo bi da proverite autorska prava i uslove korišćenja. Pravo zaštite od kopiranja odnosi se na originalna autorska dela.

Za razliku od štampanih dela i nosilaca slike i zvuka, kod kojih su autorska i druga prava najčešće jasno i vidljivo navedena, u slučaju Interneta niste uvek u mogućnosti da ustanovite legalne načine preuzimanja, izmene i kasnije reprodukcije određenog dela.

Činjenica da ste određenom sadržaju na Internetu slobodno pristupili ne znači da tekst, slika ili video sekvenca, ne podleže autorskim i nekim drugim pravima.

Postupak zaštite autorskog dela predmet je međunarodne i domaće zakonske regulative (zakoni o autorskim delima). Pročitajte više „Autorska prava“

Kodeks ponašanja nastavnika

КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

17. јул 2014. у 10:21

1. Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља образовно-васпитни рад у школи.

 

2. Наставник је обавезан да на радно место дође 15 минута пре почетка часа.

 

3. Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка смене и да дежурство савесно обавља.

 

4. Обавеза наставника је да присуствује свим седницама одељенских и наставничких већа, као и седницама стручних већa, стручних актива и тимова чији је члан.

 

5. Сваки наставник је обавезан да реализује ваннаставне активности (допунска и додатна настава) у складу са Решењем о четрдесет часовној радној недељи.

 

6. Наставник увек треба да има у виду да је узор и модел понашања за ученике.

 

7. Изостајање са посла се најави дан раније директору, да би се на време организовала настава.

 

8. Наставник поштује личност ученика, подржава га, саветује, усмерава.

 

9. Наставник на час одлази непосредно после звона.

 

10. Није дозвољено ученика избацити са часа или напустити исти.

 

11. На часу искључити мобилни телефон.

 

12. У школи је строго забрањено пушење.

 

13. Захтевамо од ученика одржавање чистоће учионица и ходника као и чување школског инвентара.

 

14. Облачимо се примерено установи у којој радимо. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, мајицама на бретеле, са великим деколтеима, у припијеној и провидној одећи…

 

15. Комуникација са родитељима је професионална, коректна и конкретна. Нисмо у обавези да примимо родитеља који је дошао ван термина за пријем.

 

Izvor: https://www.facebook.com/notes/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/520715178030148

Kodeks za ponašanje učenika

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА У ШКОЛИ

17. јул 2014. у 10:25

1. Ученик је обавезан да редовно похађа наставу.

 

2. У школу долази на време, 10 минута пре почетка наставе.

 

3. Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, као и да активно учествује у њој.

 

4. Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме, извршавање школских обавеза.

 

5. Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, као и ходника.

 

6. Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.

 

7. Ученик је дужан да у школу долази прикладно обучен. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи…

 

8. Поштовање права других.

 

9. Ученик комуницира са вршњацима, наставницима, запосленима на адекватан начин са уважавањем (речи које свако воли: молим, хвала, извини, изволи).

 

10. Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања сигурности било којег ученика у школи.

 

11. Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.

 

12. Мобилни телефони, mp-3 плејери и сличне уређаје ученик искључује за време часа.

 

13. Ученици партиципирају у доношењу одлука на нивоу школе које су везане за њих и треба да буду са њима упознати, могу да износе разне предлоге и идеје преко својих представника у Ђачком парламенту.

 

14. Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита…) у школу је одговорност ученика.

 

 

15. Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.

 

Izvor: https://www.facebook.com/notes/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/520715818030084