PORTALI

Web portali su u stvari stranice na internetu koje omogućavaju pristup različitim informacijama iz više izvora. Pored informacija, tu su i aplikacije, forumi, igrice i druge zanimljivosti koje su zajedničke većem broju korisnika. Cilj je da se dovede što veći broj korisnika odnosno da portal postane nečija naslovna starana (homepage). Koliko se daleko ide, pokazuje primer Amazona koji je na svom portalu uveo “cenkanje” tj. “Make an Offer” kge kupci, za pojedine artikle, mogu da ponude svoju nižu cenu koju su spremni da plate.

 

Portale mogu da kreiraju države, ministarstva, fakulteti, škole, komercijalne ili sportske organizacije, pa čak i pojedinci.

Portale možemo podeliti na:

 • Horizontalni Web portali
 • Vertikalni Web portali
 • Korporativni Web portali

Horizontalni Web portali su prvi nastali i na njih se najčešće pomisli kada se pomene reč portal. To su stranice sa puno informacija, vesti i zanimljivosti koje pokrivaju više oblasti, i kao takve, privlače široke narodne mase.

Vertikalni Web portali ili vortali su fokusirani na jednu oblast. To može biti sport, ekonomija, računari,… Iako su ovo specijalizovani portali, spektar sadržaja je jako širok. Ovde se okupljaju ljudi koje zanima ta oblast, bez obzira da li su profesionalci ili su tu iz hobija. Ovakvi portali im omogućavaju razmenu ideja, savete stručnjaka,  komunikaciju, najavu događaja, kao i najnovije informacije iz te oblasti.

Korporativni Web portali su nastali u cilju da zamene intranet rešenja velikim firmama. Ovim se poboljšava komunikacija među zaposlenima, rad na zajedničkim projektima, unapređenje efikasnosti i smanjenje troškova prilikom razmene informacija. Tu su baze podataka, liste zadataka, procedure u poslovanju i kontroling. Ovakav način rada među zaposlenima, stvara kod njih osećaj pripadnosti i lojalnosti, što s druge strane znači da se povećava nivo zadovoljstva zaposlenih a sa tim i povećanje produktivnosti.

Sa ubrzanim razvojem elektronskog poslovanja, došlo je do formiranja B2B portala. U početku, cilj firmi je bio da se smanje troškovi nabavke i razmene dokumentacije partnerskih firmi i eventualno da se privuku kupci na sajt firme. Kasnije su se otvorile nove mogućnosti, tako da sada imamo niz usluga i servisa koji se izvršavaju u realnom vremenu, što je bitno za sve učesnike u lancu nabavke i prodaje robe i usluga.

B2B portali – primeri

Jedan od primera B2B portala je PC Centar. Korišćenje ovog portala ne zahteva dodatni softver i hardver, tako da su troškovi poslovanja svedeni na minimum. Ovo je jedan od najvećih prodavaca računarske opreme u Srbiji, gde se preko portala napravi preko 20.000 porudžbenica godišnje, sa više od 3.000 proizvoda na lageru i preko 500 komintenata koji koriste portal http://www.pccentar.com/b2b

Pregled mogućnosti ovog portala:

 • Kartica kupca (trenutni saldo, odobren kredit po ugovoru, odobrena valuta, preostali kredit, ugovoreni cenovnik, lista narednih dospeća)
 • Podešavanja za kupca (izmena podataka i lozinke za pristup, kupci koji nemaju nalog mogu popuniti zahtev za registraciju sa svim potrebnim podacima, direktno na portalu)
 • Istorija (pregled transakcija (kao kupac i kao dobavljač), pregled narudžbenica sa statusom narudžbenice, izvoz transakcija u Excel formatu, posebno pripremljene strane za štampu)
 • Lager lista (pregled lager liste sa količinama, opisi artikala, prikaz sadržaja sastavnice, filtriranje po klasifikaciji/proizvođaču, pretraživanje po nazivu delu naziva ili šifri, odvojeni prikaz više skladišta, odvojeni prikaz cena, prikaz PDV-a za svaki artikal, podesiva valuta u kojoj se cenovnik prikazuje, izvoz cenovnika u Excel formatu)
 • Narudžbenica (podesiva forma narudžbenice, prikaz rabata odvojeno ili uračunatog u cenu, odabir načina isporuke, odabir mesta za isporuku, mogućnost upisa dodatne napomene na narudžbenici, poseban prikaz za štampu)
 • Ostalo (najava uvoza i nove robe na lageru, raspored transporta, akcijska prodaja/specijalne ponude, anketa, mogućnost dodavanja informativnih strana, vesti, kontakt informacija)b2b
 • Ažuriranje sadržaja (celokupan sadržaj portala koji nije vezan za podatke iz baze Pantheon-a ažurira se pomoću Windows aplikacije koja se isporučuje uz B2B portal)

Drugi primer je portal B2B online https://b2bonline.rs/sr. Evo šta oni nude:

Prikupili smo ogroman broj različitih pouzdanih informacija, uključujući kompletne poslovne profile za preko 800.000 kompanija, i preko 1 milion direktora, sa ciljem da nam svima omogućimo donošenje kvalitetnijih / uspešnijih odluka i to ne samo prema onima sa kojima već sarađujete već i prema onima sa kojima želite da sarađujete.

 • Proverite kreditnu mogućnost svojih potencijalnih partnera
 • Saznajte sa kime pričate i o njihovom rukovodećem iskustvu u drugim kompanijama
 • Pronađite nove poslovne partnere uz pomoć napredne pretrage
 • Proverite ko su trenutni i prethodni vlasnici kompanije, kao i ko je ultimativni vlasnik
 • Obezbedite svoje poslovanje uvidom u završne račune i finansijske pokazatelje vaših partnera
 • Kroz grafikon finansija i finansijska poređenja napravite svoje analize i steknite uvid u odnose finansijskih pokazatelja unutar kompanije i u odnosu na druge firme

U nastavku, podeliti učenike u parove, gde svaki od parova treba da poseti po jedan portal dat u nastavku teksta. Nakon desetak minuta, svaki par treba da ukratko izloži šta je sve od sadržaja prisutno na posećenom portalu, sa posebnim osvrtom na prednosti i nedostatke.

Vrste portala

 • Državni i regionalni portali (Promocija države, razne vrste servisa i usluga, vesti, vremenska prognoza, mape naselja…) Primer:  www.srbija.gov.rs
 • Ekološki portali (Najčešće se bave zaštitom životne sredine.) Primer: www.zelenenovine.wordpress.com
 • Obrazovni portali (Pružaju puno informacija vezanih za dalje obrazovanje i usavršavanje, kako za učenike tako i za nastavnike. Tu su i elektronske enciklopedije, atlasi i knjige.) Primer: www.klikdoznanja.edu.rs
 • Web TV portali (Sa razvojem digitalne i internet televizije javljaju se nove mogućnosti ne samo za zabavu već i za obrazovanje.) Primer: www.tvportal.rs
 • Kladioničarski portali (Kladionice su veoma popularne kod mladih. Karakteristično je da se kladioničari hvale kada dobiju premiju, a kada izgube, nema ih nigde. Niko nije “procvetao” od kladionice. Zato neću da stavim ni jedan link.)
 • Sportski portali (Sadrže informacije iz raznih oblasti sporta, sa tabelama rezultata…) Primer: www.srbijasport.net
 • Portali za On-line kupovinu (Prate aktuelne akcije više ponuđača, nude mogućnost upoređivanje cena i poručivanje.) Primeri: www.kudaukupovinu.rs ili www.eponuda.com

 

 

vidi izvore

E-UPRAVA

Internet u javnoj upravi i e-government (e-uprava)

Po meni, ovo je jedan od najkorisnijih tekstova na sajtu sa puno praktičnih uputstava i linkova. Saznaćete kako da proverite da li Vam je ucrtana kuća na parceli, da li je stan  ili plac koji želite da kupite pod hipotekom, Vaše podatke u PIO, šta je to elektronski potpis i digitalni sertifikat, i još mnogo toga a da ne morate da čekate u redu.  No, krenimo od početka.

Uspostaviti e-upravu je ogroman posao. Kod nas je u fazi razvoja i realizovana je samo u pojedinim segmentima.  Razlog tome je visoka cena infrastrukture, hardvera, softvera kao i obuke za zaposlene. Takođe, potrebna je i jedinstvena baza podataka. (Primetio sam da jedinstvenu bazu podataka ima bankarski sistem. U koju god banku da zatražite kredit, na osnovu JMBG znaju sve o Vama tj. da li ste u braku, sa kim živite, koliko ste zaduženi, gde radite, zašto radite itd. Dobro bi bilo kada bi ovakav sistem imale obrazovne institucije, zdravstvo ili recimo policija.)

e-uprava

Osnovni razlozi za uvođenje interneta  u javnoj upravi i to kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou su:

 • porast stanovništva u većim, a i u manjim gradovima (u Paraćinu je npr. pre desetak godina radio samo jedan šalter za registraciju automobila i nije bilo gužve. Danas rade dva šaltera i gužve su katastrofalne )
 • ušteda i niže cene usluga (dobija se smanjevanjem broja zaposlenih u javnom sektoru, a samim tim cene usluga bi trebalo da padaju)
 • zadovoljstvo građana (smanjuje se čekanje u redovima)
 • efikasnost u radu (izbegava se šetnja od šaltera do šaltera i nema više Mice ubice ili ti FT1P što znači fali ti jedan papir)
 • ubrzava se komunikacija između republičke i lokalne vlasti, upravljenje dokumentacijom, a samim tim povećava se zadovoljstvo ne samo građana, već i privrednih subjekata

Ono što građani najviše zameraju državnim službama je: složenost procedura, čekanje u redovima, loša organizacija, loša su uputstva tj. nigde ništa ne piše, neljubaznost službenika i posebno, visoke takse. Najzanimljiviji odgovor, iz jedne ankete, je dobijen na pitanje da li bi građani platili nekom da im obavi neki opštinski posao. U velikoj meri su odgovorili sa DA.

Mogući servisi e-uprave za građane

 • Izvodi iz matičnih knjiga
 • Lična dokumentacija (lična karta, vozačka dozvola)
 • Pribavljanje državljanstva
 • Zdravstveni servisi ( zakazivanje pregleda i sl.)
 • Socijalna zaštita
 • Odlazak u penziju (potrebna dokumentacija)

Mogući servisi e-uprave za preduzeća

 • Javne nabavke
 • Registracija preduzeća
 • Prijavljivanje i odjava radnika
 • Poreske prijave
 • Dostavljanje podataka raznim službama ministarstava
 • Saradnja sa upravom carina

U zavisnosti od saradnje sa klijentima, postoje različiti oblici poslovanja:

 • G2G – saradnja republičke vlade i lokalnih samouprava

Kod nas ova saradnja (e-government) nije baš razvijena. Na lokalnom nivou imamo više servisa koji funkcionišu. Npr. izvod iz matične knjige rođenih možete da poručite da stigne iz druge opštine.

 • G2B – saradnja vlade i privrednih subjekata

Ovaj vid poslovanja je isti kao B2B, s tim što je jedan od učesnika vlada. Ovaj vid poslovanja doprinosi smanjenju složenih transakcija i smanjenju troškova poslovanja, i kao takav predstavlja najveći potencijal za razvoj nacionalne ekonomije

 • G2C – saradnja vlade i građana

Ovakvi servisi su dostupni 24 časa dnevno. Pored ove prednosti, dobro je i to što građani mogu da se informišu o svemu na jednom mestu, da pripreme potrebnu dokumentaciju, ta uplate potrebne takse i slično.

 • G2E – saradnja između zapoelenih u javnoj upravi

Omogućava brz i blagovremen protok informacija između zapoelenih, upravljanje znanjem i rad na zajedničkim projektima.

Pre nego što se sistem e-uprave uspostavi, potrebno je izvršiti detaljno testiranje svih servisa. Dalji posao je reklamiranje web sajta kako bi što više građana koristilo ovakve usluge i na kraju edukacija građana da slobodno koriste servise na internetu (kod nas sve ida sa nepoverenjem).

Primeri nekih aktuelnih servisa e-uprave u Srbiji

Primer G2B poslovanja je sajt www.croso.rs. Na ovom sajtu poslodavci prijavljuju i odjavljuju radnike. (Po starom zakonu o radu, jako komplikovano je bilo da neko dobije otkaz… (dobre radnike niko ne otpušta). Uglavnom se taj neko žali…, pa firma mora da ga vrati na posao uz plaćanje nadoknade za protekli period. Upravo zbog ovog razloga firme se odlučuju da radnike zapošljavaju na određeno vreme, recimo na po 3 meseca, pa im je ovaj servis dobrodošao jer postupak ponavljaju više puta. Mislim da je novi zakon o radu rešio ovakve probleme.)

croso

Što se fizičkih lica tiče, morate prvo da se registrujete na sajtu www.euprava.gov.rs. Važno je da znate da pojedini servisi traže da imate ličnu kartu sa čipom, što je u redu. Međutim ono što mi se ne sviđa je što morate da imate i čitač koji košta par hiljada dinara. Evo kako to izgleda kada se ulogujete:

Moja e-uprava

Osnovi problem korišćenja servisa  u e-upravi je neobučenost kako zaposlenih, tako i građana koji žele da koriste ovakve servise. Po prirodi mog posla, a kako bih i učenicima pokazala-o, ja sam se registrovala-o na sajtu pre par godina, i evo mojih iskustava.

Drugi primer, preko istog portala, je nov servis za zamenu starih vozačkih dozvola i izdavanje novih, čipovanih. Prošle godine  na šalterima su bile katastrofalne gužve. Ja sam odlučila/o da zamenu odradim preko portala e-uprave. Kada sam pokrenula/o proceduru na sajtu, dobila/o sam obaveštenje da odem do najbliže policijske stanice. Servis nije radio (ili nije testiran, ili je „zagušen“). 

SVI OVI SERVISI POUZDANO I KVALITETNO RADE. SLOBODNO MOŽETE ZAKAZATI TERMIN ZA VADJENJE LIČNE KARTE, PASOŠA, IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE RODJENIH, ZDRAVSTVENE KNJIŽICE…..

Evo još primera elektronskih servisa:

Provera podataka u Fondu za PIO (penzijsko invalidsko osiguranje)

Plaćanje poreza (PDV)

GIS i GPS.

Geografski informacioni sistem (GIS) je kompjuterski sistem dizajniran za predstavljanje svih vrsta prostornih ili geografskih podataka . GIS omogućava postavljanje interaktivnih upita  od strane korisnika, a zarad dobijanja raznih prostornih informacija. Ovaj servis pruža mnoge pogodnosti kako firmama, tako i građanima. Koristi se u mnogim oblastima i to:

 • inženjering
 • planiranje i upravljanje
 • trasport i logistika
 • telekomunikacije

Primer je Pošta Srbije koja je razvila GIS portal koji mogu da koriste i građani. Ostale usluge, bazirane na geografskom informacionom sistemu možete pogledati ovde.

gis pošta

 

Još jedan koristan servis naše e-uprave je geoportal na adresi http://www.geosrbija.rs. Ukoliko je izvršena digitalizacija katastarskih parcela, možete da proverite gde Vam je plac ili njiva, ko Vam je komšija itd. Treba samo da znate broj parcele (iz lista nepokretnosti) i uključite prikazivanje istih. Na slici dole je link ka geoportalu, pa možete da probate.

Geosrbija link

Kada uveličate traženu oblast dobićete izgled kao na slici dole.

Geosrbija e-uprava

geosrbija

 

Kada smo već kod parcela i GIS sistema, pomenućemo i javni servis katastra nepokretnosti republičkog geodetskog zavoda (RGZ). Podatke možete pretraživati po opštinama, tako što unosite broj parcele. Izgled i link su na slici dole. Probajte.

rgz

Kada izaberete katastarsku opštinu i unesete broj parcele, dobićete osnovne podatke o parceli i objektu na njoj. U krajnjem desnom delu je link (sličica ruke i papira) ka dokumentu sa detaljnim informacijama.

rgz1

GPS (Global Positioning System – Globalni pozicioni sistem)

Globalni pozicioni sistem je trenutno jedini potpuno funkcionalan globalni satelitski navigacioni sistem. GPS se sastoji od 24 satelita raspoređenih u orbiti Zemlje, koji šalju radio signal na površinu Zemlje. GPS prijemnici na osnovu ovih radio signala mogu da odrede svoju tačnu poziciju – nadmorsku visinu, geografsku širinu i geografsku dužinu – na bilo kom mestu na planeti danju i noću, pri svim vremenskim uslovima.

GPS ima veliku primenu kao globalni servis u raznim oblastima, u komercijalne i naučne svrhe: navigacija na moru, zemlji i u vazduhu, mapiranju zemljišta, pravljenju karata, određivanju tačnog vremena, otkrivanju zemljotresa i slično.

GPS je razvijen od strane Ministarstva odbrane SAD. U početku je korišćen isključivo u vojne svrhe da bi kasnije bio besplatno stavljen na raspolaganje svima kao javno dobro. Godišnji troškovi održavanja sistema su oko 750 miliona američkih dolara.

(Tekst o GPS je preuzet sa wikipedie)

Sateliti su tako razmešteni, da se sa zemlje uvek „vide“ 6 satelita. GPS prijemnik sakuplja informacije sa 4 satelita i to poziciju, visinu i vreme, i na osnovu istih može da na primer izračunava udaljenost do drugih tačaka uz definisanje rute, brzinu vozila u realnom vremenu, pređenu kilometražu, prati i snima istoriju kretanja,…

GPS sateliti

 Telekomunikacioni kanali, medijumi, protokoli.

Telekomunikacioni kanali su  putevi za povezivanje dve ili više pristupne tačke u mreži. Moguć je žični i bežični prenos podataka.

Za korišćenje žičnog prenosa, najčešće se koriste UTP kablovi kategorije 5 koji omogućavaju prenos podataka do 100m brzinom do 100Mbps. Pored UTP kablova, za nešto veće dužine, koriste se koaksijalni kablovi. Zbog potrebe za većom brzinom i kapacitetom, u novije vreme se sve više koriste optički kablovi (najčešće za »kičmu« mreže). Oni se sastoje od vlakana sa staklenim jezgrom i prenose svetlost sa malim gubicima na velike udaljenosti.

Za bežični prenos podataka, koriste se mikrotalasi i to za zemaljsku i satelitsku komunikaciju. Mikrotalasi rade na principu visokiih frekvencija. Za zemaljsku komunikaciju se koristi opseg od 3-30GHz. Za razliku od radio talasa, mikrotalasi se prostiru pravolinijski, tako da je nophodno regenerisanje (postavljanje antena) na svakih 10-100km. Zemaljski mikrotalasi imaju široku primenu: mobilna telefonija, digitalna televizija, poslovne privatne mreže i slično.

Da bi dva uređja međusobno komunicirala, neophodno je da se unapred definišu određena pravila, kako bi se prenos podataka odvijao ispravno. Skup ovakvih pravila, unapred određenih,  predstavlja protokl. Razlog ovome je postojanje više različitih proizvođača opreme. Najpoznatiji protokoli su: TCP/IP, IEEE 802.11, WAP.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) omogućava komunikaciju između računara na Internetu. U osnovi je IP adresa kojom se razlikuju računari. IP je protokol koji prosleđuje informacije podeljene na pakete, dok TCP transportuje pakete (o ovom protokolu su učenici više učili u I razredu).

IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je protokol ili skup standarda za bežične računarske mreže. Za široku primenu, dozvoljeni opsezi frekvencija su 2,4 GHz, 3,6 GHz i 5 GHz. U okviru ovih opsega, definisani su kanali, kako ne bi ste imali problema sa signalom iz komšiluka.

WAP (Wireless Application Protocol) je bežični aplikacioni protokol koji omogućava pristup informacijama na Internetu pomoću mobilnog telefona. Na ovaj način se prevazilaze ograničenja koja nameću veličina displeja mobilnog telefona, veličina ugrađene memorije, nedostatak tastature i slično.

Tehnologije koje prate pomenute protokole su:

 • 2G – GSM (Global System for Mobile Communications) je 2G mreža za digitalne mobilne komunikacije. Primenjuje se u svuda u svetu i namenjena je za prenos glasa.
 • GPRS (General Packet Radio Service) je unapređeni servis unutar GSM za prenos podataka.
 • EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) takođe predstavlja unapređenu 2G mrežu. Omogućava znatno veću brzinu prenosa podataka (tri puta veća u odnosu na GPRS) i korišćenje osnovnih internet servisa i aplikacija na mobilnim telefonima, kao što su web pretraga i e-mail.
 • 3G – UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) je novi standard za realizaciju 3G mreža. Pored prenosa govora i poruka, sa ovom tehnologija mogući su i video pozivi, brzi prenos podataka, pregledanje video sadržaja na webu, televizije, kao i izvršavanje raznih web aplikacija. Brzina prenosa podataka je par Mbps.
 • HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access) HSPA+ tehnologija predstavlja prelazak ka 4G mrežama. Prosečna brina prenosa podataka je od 10 do 20 Mbps, što omogućava pretraživanje interneta realnim brzinama.

Zaštita informacionih sistema. Sigurnost u elektronskom poslovanju.

Kada je bezbednost e-poslovanja u pitanju, osnovno od čega treba da krenemo, a to mnogi zanemaruju je: nabavka kvelitetne opreme, legalnan softvera sa tehničkom podrškom i ograničen broj ljudi koji ima pun pristup podacima. Još jedna važna komponenta bezbednosti je i učestalo pravljenje rezervnih kopija (backup). Podaci mogu da se čuvaju na eksternim diskovima, na fleš memoriji, na optičkim medijima ili na nekom udaljenom serveru. Ako se radi o “osetljivim” podacima, kao što su brojevi kreditnih kartica, korišćenje web servera se ne preporučuje.

Dalje, za pristup podacima treba koristiti samo “jake” lozinke koje moraju da sadrže i mala i velika slova u kombinaciji sa brojevima. Pojedini sistemi zahtevaju promenu lozinke na svakih par meseci. Administratori sistema bi trebalo da proveravaju log-fajlove, kako bi se otkrili neovlašćeni pokušaji upada u sistem. Za neautorizovane korisnike treba zabraniti pristup, a ostalima odrediti više nivoa korišćenja privilegija. Najteže je, zaštititi se od internih napada (insajderi) jer zaposleni u sistemu imaju autorizovan pristup tako da oni, ako se odluče, mogu pristupiti i proneveriti kritične informacije.

Posledice nestabilnog i nezaštićenog sistema su najčešće gubljenje poslovnog poverenja klijenata i mogući finansijski gubici. Kako bi se izbegli ovakvi problemi, neophodno je obezbediti postojanje bezbedonosnih servisa. Osnovna načela su:

 • poverljivost – podaci se čuvaju upotrebom šifre,
 • integritet – podatke ne može da briše ili edituje neovlašćena osoba,
 • autentikacija – provera identiteta osobe pomoću digitalnog certifikata,
 • neporečivost – sprečava odustajanje od već preduzetih aktivnosti.

Kriptografija

Jedna od metoda za očuvanje tajnosti podataka prilikom transakcija i prenosa je kriptovanje. To je postupak pretvaranja čitljivih podataka u nečitljive. Na izvoru se podaci kriptuju, a na odredištu dekriptuju. Za šifrovanje postoji privatni ključ (priveta key) i javni ključ (public key). Pomoću ovih ključeva se postiže da poruku može da pročita samo onaj korisnik kome je poruka i namenjena. To znači da vlasnik ne treba nikome da šalje svoj tajni ključ (sa kojim se potpisuje), a poruku može da pošalje samo onome čiji javni ključ zna. Sa druge strana, primalac mora da zna javni ključ pošiljaoca, kako bi mogao da dešifruje priljenu poruku. Provera identiteta, onoga ko šalje poruku (npr. lice plaća neki račun) se postiže upotrebom elektronskog potpisa i digitalnog certifikata. Ako bi neko neovlašćeno izmenio sadržaj poruke, primalac bi preko javnog ključa otkrio neregularnost.

Elektronski potpis (Digital Signature)

Zbog sve masovnijeg korišćenja on-line transakcija i elektronskog bankarstva, sve veći broj zemalja usvaja zakone o elektronskom potpisu. Elektronski potpis nije skenirana slika ručnog potpisa, već je to digitalna elektronska zamena rukom pisanog potpisa.  Ovim se postiže potvrda da poruka nije promenjena na putu od pošiljaoca do primaoca, potvrda identiteta pošiljaoca, kao i ono osnovno u radu sa dokumentacijom, a to je da dokument bude potpisan.

Detalnije o elektronskom potpisu, ko ga izdaje u Srbiji, ko vodi evidenciju možete videti na sledećim linkovima:

Digitalni sertifikat (Digital Certificate)

Digitalni sertifikt (DC) je u stvari digitalna „lična karta“ koja važi u poslovnoj komunikaciji na internetu. Digitalni sertifikat može biti samopotpisan ili kvalifikovan. Samopotpisan sertifikat možete napraviti i sami, ali on se najčešće koristi za interne potrebe firme i nije toliko značajan. Kvalifikovani digitalni sertifikat, po zakonu o digitalnom potpisu, izdaje samo sertifikaciono telo (Certification Authority – CA) koje za to ima dozvolu za rad. Ova tela su u stvari institucije „kojima se veruje“ (kao što lične karte izdaje MUP). Na samom vrhu je državno sertifikaciono telo (Root CA) koje izdaje dozvole ostalim komercijalnim telima: banke, pošta, policija, privatne kompanije ili druge državne institucije.

Digitalni sertifikat mora da sadrži sledeće:

 • opšte podatke o vlasniku sertifikata
 • jedinstven serijski broj
 • javni ključ vlasnika
 • datum do koga važi sertifikat
 • podatke o izdavaocu sertifikata sa njihovom overom.

Overa podataka od strane sertifikacionog tela je uvek šifrovana tajnim ključem sertfikacionog tela.

Ako Vas još nešto interesuje o izdavanju kvalifikovanog digitalnog sertifaikata, posetite sledeće linkove:

Vidi : Izvor

S.Simić

UVOD U ELEKTRONSKO POSLOVANJE

 E-POSLOVANJE UVOD

Ako mislite da će te ovde naučiti kako da poručite robu iz Kine, odgovor je DA. Međutim, predlažem da najpre prođete kroz ovaj tekst, kako bi se upoznali sa osnovnim pravilima elektronskog poslovanja i trgovine.

Ako pođemo od toga da mlada osoba treba da pokrene sopstveni biznis, dolazimo do analize šta nam je sve potrebno za početak poslovanja. Za otvaranje klasične prodavnice u centru grada, za iznajmljivanje prostora je potrebno od 500€ pa do nekoliko hiljada evra. Rafovi, rasveta, krečenje i drugi poslovi sređivanja enterijera zahtevaju takođe par hiljada evra. Dodatni problem je pronalaženje adekvatno obučene radne snage. Ulaganje u marketing. Na kraju, kao najveći problem je  početni kapital za prvo punjenje, što za neki pristojan lager iznosi par desetina hiljada evra.

Ovako visoka sredstva se teško dobijaju preko kredita, posebno kada ste početnik. Inače, kod nas su krediti jako skupi. Povoljnije kredite dobijaju samo firme koje su dugo u poslu.

Kao početnik, možete uzeti Start Up kredit kao podršku od strane države. Ovakvi krediti obezbeđuju znatno niža sredstva od gore navedenih potraba. Alternativa je elektronsko poslovanje, gde uz mala ulaganja, možete početi prodaju iz „garaže“ i to samostalno bez dodatnih radnika. Naravno, ako razvijete posao, priča postaje složenija.

Nastanak elektronskog poslovanja se vezuje za potrebu da firme brže razmenjuju informacije i novac. U početku je korišćen sistem EDI (Electronic Data Interchange) čija je uloga bila da smanji manuelne poslove tako što računari iz partnerskih firmi „samostalno“ razmenjuju podatke. Ovakav sistem nije masovno zaživeo zbog visoke cene i dodatnih ulaganja (obuka zaposlenih, kompleksan i nefleksibilan softver). U novije vreme, elektronsko poslovanje se sve više okreće ka krajnjim korisnicima usluga i dobara.

Za implementaciju ovakvog načina rada, neophodan je brz internet i razvijena telekomunikaciona mreža. Dodatni uslovi su društveno ekonomsko i poslovno okruženje ( koje treba da bude stabilno, bez inflacije i sa uređenom zakonskom regulativom), kao i  kultura i navike potrošača (otpor kupaca i nedostatak kritične mase).

Na današnjem nivou elektronsko poslovanje možemo podeliti na e-trgovinu, e-bankarstvo, e-upravu i m-poslovanje koje povezujemo sa pametnim telefonima.

Prednosti elektronskog poslovanja su:

 • globalna danonoćna dostupnost interneta
 • širenje na internacionalna tržišta (prostor koji se stalno uvećava)
 • smanjenje troškova poslovanja (manje papirne dokumentacije)
 • povećanje efikasnosti (brži protok informacija i manji obim ljudskog rada)
 • interakcija sa potrošačima

Oblici elektronskog poslovanja

Firme su u početku koristile internet samo za sopstveno predstavljanje. Tu su bili kontakt podaci, adresa, katalozi, projekti itd. Danas su sajtovi dinamički i interaktivni. Tu je interakcija sa kupcima, ankete, on-line poručivanje, plaćanje, i td.

Elektronske transakcije su najčešće između vlade, kompanija i krajnjih potrošača.

Foto: pixabay.com

Vlada (Goverment) može da:

 • npr. koordinira sa lokalnim samoupravama (G2G)
 • npr. učestvuje u projektima sa kompanijama (G2B)
 • npr. informiše građane tj. klijente (G2C)

Kompanija (Business) može da:

 • npr. sarađuje sa lokalnom samoupravom ili vladom (B2G)
 • npr. investira u zajednička ulaganja sa drugom kompanijom (B2B)
 • npr. omogući elektronske tansakcije ili trgovinu potrošačima (B2C)

Klijent (Consumer) može da:

 • npr. plaća obaveze prema državi (C2G)
 • npr. utiče na rad kompanija (C2B)
 • npr. organizuje aukcijsku prodaju (C2C)

 

B2B model poslovanja

B2B model je elektronsko poslovanje imeđu dve ili više kompanija. Ovaj model se bazira na globalnoj dostupnosti interneta (nacionalno i internacionalno tržište) i niskim cenama usluga (softver se ne kupuje već se koristi Update za klijenta).

 

Prednosti B2B poslovanja su:

 • komunikacija između firmi je jednostavna (interni e-mail, sajt)
 • dostupna on-line dokumentacija (podaci o firmi, projektna dokumentacija)
 • distribucija izveštaja i bitnih informacija klijentima
 • upravljanje proizvodnjom, zalihama i logostikom
 • praćenje nabavke i isporuke

Nedostaci B2B poslovanja su:

 • sporo reagovanje na brojne zahteve klijenata zbog integrisanog sistema
 • pravni aspekti u međunarodnim ugovorima
 • u automatizovanim sistemima nema pogađanja oko cene
 • nema žive reči (ponekad nam treba čovek sa druge strane)

B2B model – veleprodaja

Po ovom modelu  imamo primer kineske firme Alibaba na sajtu www.alibaba.com gde veletrgovci stupaju u kontakt sa klijentima iz celog sveta. Ovaj gigant elektronske trgovine je objavio da je 2012. godine prodao robu u vrednosti od 157 milijardi dolara, što je više od Amazon-a i eBay-a zajedno. Dešava se da dnevna prodaja na ovom sajtu ponekad dostigne cifru i do 5 milijardi dolara.

Ukoliko neko ima firmu, i želi da proba ovaj vid poslovanja, neka ovde pogleda uputstva šta mu je sve potrebno od dokumentacije .

B2B model – brend

Ovaj model B2B poslovanja je nešto jednostavniji. Ovde jedna firma prodaje robu drugim firmama. Klijent ne instalira nikakav softver na svom računaru već se loguje na sajt sa korisničkim imenom i šifrom koju mu je dodelio dobavljač. Primer je firma  Jela iz Jagodine ( www.jela.rs ) koja proizvodi nameštaj.

Na slici dole se vidi koje se on-line mogućnosti nude. Tu je poručivanje, reklamacije, istorija poručivanja i istorija reklamacija.

 

B2C model poslovanja

Razlika između B2B i B2C elektronskog poslovanja je u tome ko je kupac – kompanija ili fizičko lice. B2C je model koji podrazumeva poslovanje izneđu firme i potrošača. Ovaj vid poslovanja za firmu predstavlja dodatnu uštedu u troškovima kirije, broja zaposlenih i drugih vidova nameta.

Za kupca je bitno da:

 • može da pronađe informacije o proizvodu u bilo koje vrema
 • da upoređuje cene
 • naruči željeni proizvod
 • dobije proizvod na kućnu adresu
 • zna da li se plaćaju troškovi transporta
 • zna koliko se plaća carina i porez za robu iz druge država
 • ima pravnu sigurnost po pitanju garancije kvaliteta i plaćanja
 • eventualno vrati poručeni proizvod

Najpoznatiji predstavnik B2C poslovanja na svetu je Amazon (www.amazon.com).

U Srbiji je sve više kompanija koje nude ovaj vid prodaje. Evo nekih primera: www.planetasport.rs  www.winwin.rs

 

planeta

Pre nego što se odlučite za kupovinu preko interneta, nije loše da se upoznate sa nekim savetima obrađenim u publikaciji e-kupovina.pdf  ili na sajtu www.zastitapotrosaca.gov.rs.

Ono što je važno da znamo je da u okviru modela B2C ne spada samo trgovina. Tu su sve ostale privredne delatnosti na internetu okrenuta ka krajnjem korisniku: on-line bankarstvo, nekretnine, zdravstvene usluge, aukcije i slično.

Bitne razlike između B2B i B2C poslovanja:

 • kod B2C poslovanja, finansijske tarnsakcije su mnogo manje
 • kod B2C poslovanja, mnogo je više kupaca naspram jednog dobavljača
 • način isporuke kod B2C je mnogo flrksibilniji
 • kod B2C modela, svi odnosi su kratkoročni, dok se kod B2B formiraju ugovori
 • cene kod B2C modela su kataloške, dok se kod B2B formiraju dogovorno

C2C model poslovanja

Ovaj model poslovanja je najnoviji, i rasprostranjen je u celom svetu. Zasniva se na trgovini između fizičkih lica, a preko internet kompanija koje pružaju takvu uslugu. Najčešće je to aukcijska trgovina, mada ne mora da bude. Kompanija koja vrši uslugu ovakvih transkcija „živi“ od provizije, reklama ili od članarina korisnika.

Pravila koja važe kod aukcijskog modela prodaje:

 • svi korisnici koji žele da učestvuju u transkciji moraju biti registrovani
 • na sajt se logujete dobijenom lozinkom i korisničkim imenom
 • ukoliko želite da nešto prodate, potrebno je da dostavite sliku i opis proizvoda
 • moguća je komunikacija porukama sa zainteresovanim kupcima
 • morate odrediti vremenski interval aukcije za dati predmet
 • poželjno je da odredite početnu cenu predmeta (jedno vreme je kružila priča da je neki amerikanac morao da proda jahtu za par hiljada dolara. Problem je što nije stavio početnu cenu od recimo 50 hiljada dolara. Kada se završila aukcija, najveća ponuda je bila par hiljada dolara i po zakonu je morao da je proda po izlicitiranom iznosu.)

Primeri za ovaj vid poslovanja su: www.ebay.com www.limundo.com www.kupindo.com

limundo

M-poslovanje

Mobilno poslovanje predstavlja ekspanziju e-poslovanja na mobilne uređaje (telefon, laptop, tablet, PDA) koji mogu da obavljaju novčane transakcije. Za razvoj m-poslovanja zaslužan je ubrzan razvoj “pametnih” telefona i razvoj telekomunikacione infrastrukture. U Srbiji je dosta rasprostranjena 3G mreža (mreža treće generacije) koja omogućava brzinu protoka do par megabita u sekundi, što je sasvim dovoljno za rad u realnom vremenu tj. moguća je i komunikacija putem glasa ili multimedije. (Telenor na primer koristi tehnologiju HSPA+ Evolved High Speed Packet Access koja teorijski može da dostigne brzinu do 42Mbps. U odnosu na stariju tehnologiju HSPA ovo je evolucija ka najnovijim 4G sistemima.)

Prednosti m-poslovanja:

 • razvijena kultura korišćenja “pametnih” uređaja
 • sve niža cena a veća funkcionalnost mobilnih uređaja
 • podrška radnicima na terenu
 • transakcije se obavljaju sa bilo kog mesta u svetu
 • ušteda vremena (nema odlaska u banku i čekanje u redu)
 • ušteda novca (u banci Intesa prvih pet transakcija u mesecu su besplatne)
 • razvoj L-trgovine (location-based e-commerce)

M-poslovanje je posebno pogodno za impulsivnu kupovinu. Najviše je rasprostranjeno u Japanu i Americi i na ovaj način najviše kupuju tinejdžeri. Kod nas se ovaj vid najviše primenjuje prilikom plaćanja parkinga, mada mogu da se plate i druge usluge (ulaznice za razne manifestacije, bioskope, pozorišta, karte za prevoz, usluge u hotelijerstvu itd.).

Moje iskustvo vezano za m-poslovanje je plaćenja raznih računa, i u poređenju sa  desktop računarom, dosta je jednostavnije preko mobilnog telefona. Na telefon se instalira aplikacija Intesa Mobi, naprave se šabloni za plaćanje raznih računa i uz verifikacioni kod to je to (samo da imate para na računu). Kod desktop računara je potreban jedan korak više, a to je mini CD kao sertifikat, pa cd-rom neće da pročita disk, pa treba da se ažurira Java, …

U Srbiji skoro sve banke imaju razvijeno m-poslovanje. Jedan od razloga praćenja novih trendova u ovoj oblasti je zadržavanje starih i pridobijanje novih klijenata. Još jedna oblast koja je kod nas pristojno razvijena je mobilni marketing. Razlozi za to su:

 • mobilni telefon koristi preko 80% građana Srbije
 • mobilni je uvek sa nama
 • reklama može da ide samo ciljnim grupama
 • reklama je jeftinija od TV reklama
 • gradi se prisniji odnos sa kupcima

 

Napomena: poželjno je da učenici posete gore navedene sajtove kako bi upoznali načine na koji oni funkcionišu. Ukoliko Vas interesuju novosti iz ove oblasti (Kupovina udžbenika online? Šta Srbi najčešće kupuju i prodaju online? Pay Pal stigao, šta sad…) posetite i ovu stranicu.

Važno: ukoliko želite da poručite jaknu, čizme, ili nešto od tehnike iz Kine, obavezno obratite pažnju na to, da li je

besplatna isporuka, da li se plaća carina i PDV i koliko. Sve ove informacije, sa konkretnim primerima možete pogledati na sajtu http://www.upravacarina.rs ili ovde. Najčešća kupovina je na sajtu http://www.aliexpress.com.

Aliexpress

 

 

 

 

 

 

Klikni - Izvor 


S.Simić