CorelDraw -Lekcija druga ili četvrta! – (Лекција друга или четврта!)

Rasterska i vektorska grafika

Razlika između vektorskih i rasterskih slika

Slike, koje se obrađuju na računaru, možemo podeliti u dve glavne kategorije. Sve slike su ili vektorske ili rasterske. Ako se bavite pripremom za štampu, sigurno vam je poznata razlika među njima, ali to nije dovoljno; morate imati jasnu predstavu o njihovim prednostima i nedostacima.

Primera radi, skenirane slike su rasterske , a crteži, napravljeni u Corel Draw-u ili Illustrator-u, čuvaju se u vektorskom obliku. Međutim, slike je moguće konvertovati iz jednog oblika u drugi, a moguće je i oba vida koristiti u jednoj datoteci. To ponekad dovodi do zabune.

Rasterske slike

Rasterske slike (bitmape) zaista su zaslužile svoj naziv: to je skup bitova, koji formiraju sliku. Slika se sastoji od matrice pojedinačnih tačaka (ili piksela), od kojih svaka ima svoju boju (boja se određuje bitima, najmanjom mogućom jedinicom informacije u računaru).


Pogledajte tipičnu rastersku sliku: – I ŠTA SE DEŠAVA KADA JE POVEĆAMO – „RAZVUČEMO“

 

Rasterska RGB slika, svaki piksel ima svoju R, G i B vrednost koja se meri u %.

Iznad je  cela slika, a desno se nalazi njegov deo na kome je prikazan jedan od vrhova planine, uveličan za 250 procenata.

Očigledno je, da se slika sastoji od redova i kolona malih elemenata različitih boja. Takav element se naziva piksel. Ljudsko oko ne razlikuje pojedinačne elemente (jer su suviše sitni), tako da mi vidimo celu sliku sa blagim prelazima između boja.

Broj elemenata, koji je neophodan za dobijanje realistične slike zavisi od mnogo faktora. To ćemo kasnije podrobnije objasniti.. Nastavite čitanje „CorelDraw -Lekcija druga ili četvrta! – (Лекција друга или четврта!)“