ТРЕТМАН КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

У оквиру предмета Прерада и одлагање чврстог отпада у одељењу III 3  , образовни профил Техничар за заштиту животне средине , током месеца октобра школске 2018/2019 године  реализован је пројекат ТРЕТМАН КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА.

 Циљеви пројекта су били :

  • Упознавање са начином третмана КЧО на територији града Чачка
  • Уочавање значаја примарне селекције отпада на очување животне средине
  • Афирмисање тимског рада и међусобне сарадње
  • Развијање одговорног односа према здрављу

У оквиру пројекта ученици су прикупљали податке путем интервјуа са стручњацима, интернета, фотографисањем објеката и експериментима у кућним условима.Резултат пројекта су ученичке презентације приказане на угледном часу.Руководилац пројекта је била Анета Петровић, професор групе стручних предмета на подручју рада Хемија, неметали и графичарство.

Презентације ученичких група:

Четврта група

Трећа група

Друга група

Прва група

 

Advertisements