Održan je početni sastanak povodom realizacije BrDG projekta 2016

Održan je početni sastanak povodom realizacije BrDG projekta 2016

U ponedeljak 28.03.2016. godine u periodu od 11:00 do 15:00, u Svečanoj sali Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održan je sastanak povodom realizacije projekta “Bridging the Digital Gap with Growing ICT Skills of Young People in Serbia”. Na sastanku su prezentovani detalji projekta od strane Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, predstavnika Američke privredne komore u Srbiji, predstavnika kompanije Cisco Systems i tima Cisco Networking Academy Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pozdravne reči od 11:00 do 12:00 časova uputili su:

Ispred Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. Dr Milo Tomašević, prodekan Elektrotehničkog fakulteta;

Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;

Izvor: Teaching ICT

Top 100 alatki za еdukaciju u 2014. godini

Sajt http://c4lpt.co.uk je objavio 100 vodećih alatki za edukaciju za 2014. godinu. Rezultat je posledica osme godišnje ankete koja je sprovedena nad profesionalnim edukatorima iz 61 zemlje širom sveta.

Lista sadrži 100 linkova sa leve strane, tako da možete pristupiti svakom alatu ponaosob (na izvornom sajtu).

Obrazovni softver je definisan kao svaki softver ili online alatka ili servis koji možete koristiti bilo za svoju ličnu ili profesionalnu edukaciju , za učenje ili obuku.

Analiza se može videti ovde.

Glasanje za top 100 alatki u 2015. godini možete uraditi ovde.

 rang lista

Izvor: http://www.pdis.org.rs/pdis/index.php?option=com_content&view=article&id=2743:top-100-alatki-za-dukaciju-u-2014-godini&catid=2:vestin&Itemid=84

Смањење административног посла наставника

Смањење административног посла наставника

папирологијаСмањење обимне документације и административног посла наставника је обиман и дуготрајан процес који захтева и промену закона и подзаконских аката. Као први корак у том правцу Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је стручно упутство које треба разумети као почетак рада на систематској промени школске администрације и односа према њој.

Стручно упутство намењено је васпитачима, наставницима, стручним сарадницима и директорима, а у њему је објашњено како тумачити поједине прописе и шта је минимум података који потребна документа васпитно-образовне, односно образовно-васпитне установе треба да садрже.

Упутством се између осталог ближе одређује начин вођења документације која је предвиђена законом али није уређена подзаконским актом нити овим упутством, регулише се достављање захтеване документације у електронском облику и препоручује да се садржаји појединих докумената не дуплирају, већ да се позивају на докуменат где се назначено налази.

Упутство можете пронаћи на овом линку.

 

 

http://www.mpn.gov.rs/vesti/1481-smanjenje-administrativnog-posla-nastavnika

Spisak odobrenih udžbenika

Spisak odobrenih udžbenika za srednje škole i gimnazije

Spisak odobrenih udžbenika za srednje škole i gimnazije za školsku 2014/2015. godinu

Izbor udžbenika ostaje isti kao prošle školske 2013/2014 godine, usled nedovoljnih sredstava za ponovni odabir udžbenika i kupovinu potpuno novih udžbenika za sva četiri razreda (besplatni udžbenici). Udžbenike odobrava Ministarstvo prosvete.

Udžbenik je osnovna školska knjiga koja na sistematski i didaktički primeren način izlaže nastavni sadržaj pojedinoga nastavnog predmeta.

Autori udžbenika treba da poštuju propisani udžbenički standard prilikom oblikovanja udžbeničkih nastavnih celina, tema i jedinica. Pojedina nastavna jedinica namenjena je jednom školskom času na kom se obrađuje nastavno gradivo kroz pet nastavnih etapa.

Standardi kvaliteta udžbenika (u daljem tekstu: standardi) su uslovi koje treba da ispune udžbenici koji se, na osnovu zakonski propisane procedure, odobravaju za korišćenje u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Oni se odnose na sadržaj, pedagoško-psihološke, didaktičko-metodičke, jezičke, etičko-vaspitne zahteve, grafičku, likovnu i tehničku opremljenost udžbenika.

Standardi kvaliteta udžbenika su, u skladu sa članovima 14. i 17. Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima, podeljeni u osam grupa koje se odnose na sadržaj, pedagoško-psihološke zahteve, didaktičko-metodičke zahteve, jezik, etičke i vaspitne zahteve, grafičko-likovne zahteve i tehničku opremljenost.

Standard 1. Sadržaj udžbenika je usklađen sa nastavnim planom i programom, opštim ishodima i standardima obrazovanja i vaspitanja

Standard 2. Sadržaj udžbenika reprezentuje prirodu znanja određene nauke/discipline

Standard 3. Udžbenik je primeren uzrastu učenika i podstiče njihov razvoj

Standard 4. Udžbenik ima jasnu i preglednu strukturu i didaktički je dobro oblikovan

Standard 5. Jezik udžbenika je odgovarajući i funkcionalan

Standard 6. Udžbenik doprinosi razvoju sistema vrednosti koji odgovara ciljevima obrazovanja i vaspitanja

Standard 7. Grafičko-likovna opremljenost udžbenika je odgovarajuća i funkcionalna

Standard 8. Tehnička opremljenost štampanog udžbenika omogućava brzo čitanje

 

Spisak udžbenika za prvi razred gimnazija i srednje stručnih škola
Spisak udžbenika za drugi razred gimnazija i srednje stručnih škola
Spisak udžbenika za treći razred gimnazija i srednje stručnih škola
Spisak udžbenika za četvrti razred gimnazija i srednje stručnih škola
Spisak udžbenika za prvi razred srednje stručnih škola – stručni predmeti
Spisak udžbenika za drugi razred srednje stručnih škola – stručni predmeti
Spisak udžbenika za treći razred srednje stručnih škola – stručni predmeti
Spisak udžbenika za četvrti razred srednje stručnih škola – stručni predmeti
Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina za gimnazije i srednje stručne škole

 

Izvor: http://roditeljsrbija.com/spisak-odobrenih-udzbenika-za-srednje-skole-i-gimnazije/

 

#novetehnologije

Sa ciljem unapređenja kvaliteta prosvetnog sistema u Srbiji, organizujemo konferenciju posvećenu upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u sistemu obrazovanja. Želimo da pomognemo nastavnom i drugom osoblju u srpskim školama, kao i svima koji su uključeni u donošenje obrazovnih politika da osavremene nastavni proces i na što bolji način iskoriste mogućnosti koje nove tehnologije pružaju. O ovim važnim temama govoriće se na velikoj nacionalnoj konferenciji u Beogradu, a pratiće je i sajamski program u okviru koga će svoja rešenja predstaviti kompanije iz Srbije i Velike Britanije.

Ovu konferenciju organizujemo u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Britanskom ambasadom u Beogradu, Privrednom komorom Srbije i drugim partnerima. Zlatni partner konferencije je kompanija Klett. Tehnički partner konferencije je kompanija Microsoft. Partner prijave za učesnike i mobilne aplikacije za konferenciju je TalkB2B.

Izvor: http://www.britishcouncil.rs/nas-rad-u-srbiji/obrazovanje/nove-tehnologije-u-obrazovanju